MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN CƯ TRÚ ĐỂ LY HÔN

MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN CƯ TRÚ ĐỂ LY HÔN

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN CƯ TRÚ ĐỂ LY HÔN

MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN CƯ TRÚ ĐỂ LY HÔN
Tải mẫu đơn xin xác nhận cư trú để ly hôn tại đây:
MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN CƯ TRÚ ĐỂ LY HÔN
MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN CƯ TRÚ ĐỂ LY HÔN
MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN CƯ TRÚ ĐỂ LY HÔN
HƯỚNG DẪN CÁC BẠN VIẾT ĐƠN XIN XÁC NHẬN NƠI CƯ TRÚ CỦA VỢ HOẶC CHỒNG ĐỂ BỔ TÚC HỒ SƠ THỦ TỤC LÀM ĐƠN LY HÔN.
NỘI DUNG ĐƠN XÁC NHẬN CƯ TRÚ CỦA VỢ/CHỒNG NHƯ SAU:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………, ngày… tháng… năm……..
ĐƠN XIN XÁC NHẬN
(Xác nhận nơi cư trú của ông/bà……………..)
Kính gửi: Công an xã/phường/thị trấn……………..
Tên tôi là: Sinh ngày:
Số CMND/CCCD:…………….. Ngày cấp:…………. Nơi cấp:
Hộ khẩu thường trú:
Nơi cư trú hiện tại:
Số điện thoại:
Trong quá trình chung sống, chúng tôi phát sinh nhiều mâu thuẫn. Hiện, tôi đang tiến hành làm thủ tục xin ly hôn với ông/bà……………tại Tòa án nhân dân……………………
Theo yêu cầu của Tòa thì chúng tôi phải cung cấp nơi cư trú của ông/bà……………….đang sinh sống hiện nay cho Quý Tòa án.
Qua xác minh tôi được biết ông/bà…………..sinh năm………..là vợ/chồng của tôi đang cư trú tại
Để có căn cứ nộp cho Tòa án cũng như thực hiện tốt quyền ly hôn của mình theo quy định của pháp luật, tôi kính đề nghị Quý cơ quan xác nhận cho tôi là:
Ông/bà:………………….Sinh năm:…………………., hiện đang cư trú tại:
Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Quý cơ quan.
Trân trọng cảm ơn!
Xác nhận của Công an xã/phường/thị trấn………….
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN CƯ TRÚ ĐỂ LY HÔN “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=uWgX3LIB8Qk

Tags của MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN CƯ TRÚ ĐỂ LY HÔN: #MẪU #ĐƠN #XIN #XÁC #NHẬN #CƯ #TRÚ #ĐỂ #HÔN

Bài viết MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN CƯ TRÚ ĐỂ LY HÔN có nội dung như sau: MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN CƯ TRÚ ĐỂ LY HÔN
Tải mẫu đơn xin xác nhận cư trú để ly hôn tại đây:
MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN CƯ TRÚ ĐỂ LY HÔN
MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN CƯ TRÚ ĐỂ LY HÔN
MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN CƯ TRÚ ĐỂ LY HÔN
HƯỚNG DẪN CÁC BẠN VIẾT ĐƠN XIN XÁC NHẬN NƠI CƯ TRÚ CỦA VỢ HOẶC CHỒNG ĐỂ BỔ TÚC HỒ SƠ THỦ TỤC LÀM ĐƠN LY HÔN.
NỘI DUNG ĐƠN XÁC NHẬN CƯ TRÚ CỦA VỢ/CHỒNG NHƯ SAU:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………, ngày… tháng… năm……..
ĐƠN XIN XÁC NHẬN
(Xác nhận nơi cư trú của ông/bà……………..)
Kính gửi: Công an xã/phường/thị trấn……………..
Tên tôi là: Sinh ngày:
Số CMND/CCCD:…………….. Ngày cấp:…………. Nơi cấp:
Hộ khẩu thường trú:
Nơi cư trú hiện tại:
Số điện thoại:
Trong quá trình chung sống, chúng tôi phát sinh nhiều mâu thuẫn. Hiện, tôi đang tiến hành làm thủ tục xin ly hôn với ông/bà……………tại Tòa án nhân dân……………………
Theo yêu cầu của Tòa thì chúng tôi phải cung cấp nơi cư trú của ông/bà……………….đang sinh sống hiện nay cho Quý Tòa án.
Qua xác minh tôi được biết ông/bà…………..sinh năm………..là vợ/chồng của tôi đang cư trú tại
Để có căn cứ nộp cho Tòa án cũng như thực hiện tốt quyền ly hôn của mình theo quy định của pháp luật, tôi kính đề nghị Quý cơ quan xác nhận cho tôi là:
Ông/bà:………………….Sinh năm:…………………., hiện đang cư trú tại:
Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Quý cơ quan.
Trân trọng cảm ơn!
Xác nhận của Công an xã/phường/thị trấn………….
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Từ khóa của MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN CƯ TRÚ ĐỂ LY HÔN: tải mẫu đơn

Thông tin khác của MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN CƯ TRÚ ĐỂ LY HÔN:
Video này hiện tại có 310 lượt view, ngày tạo video là 2021-01-03 15:53:36 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=uWgX3LIB8Qk , thẻ tag: #MẪU #ĐƠN #XIN #XÁC #NHẬN #CƯ #TRÚ #ĐỂ #HÔN

Cảm ơn bạn đã xem video: MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN CƯ TRÚ ĐỂ LY HÔN.