MẪU ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHI TIẾT NHẤT

MẪU ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHI TIẾT NHẤT

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video MẪU ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHI TIẾT NHẤT

MẪU ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHI TIẾT NHẤT
Tải mẫu đơn tại đây:
MẪU ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHI TIẾT NHẤT
MẪU ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHI TIẾT NHẤT
MẪU ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHI TIẾT NHẤT
MẪU ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHI TIẾT NHẤT
Hướng dẫn các bạn cách viết đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai mới và chính xác nhất hiện nay. Đây là mẫu đơn phổ biến được nhiều người lựa chọn trong quá trình làm đơn yêu cầu hòa giải gửi đến Tòa án nhân dân.
Nội dung mẫu đơn như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
………, ngày… tháng… năm…..
ĐƠN YÊU CẦU
HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
(V/v: Đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai khu vực…………….)
Kính gửi: UBND xã (phường, thị trấn)
– Căn cứ vào Luật Đất đai năm 2013;
– Căn cứ vào tình hình thực tế của các bên.
Tên tôi là: Sinh năm:
Số CMND/CCCD:……………Ngày cấp:…………….Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Chỗ ở hiện nay:
Điện thoại liên hệ:
Xin trình bày sự việc như sau:
Tôi là chủ sở hữu quyền sử dụng mảnh đất số……………theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số………….do Sở Tài nguyên và Môi trường………cấp ngày…/…/…..
Tuy nhiên, vào ngày…/…/….. tôi phát hiện:
Ông/bà: Sinh năm:
Số CMND/CCCD:……………Ngày cấp:…………….Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Chỗ ở hiện nay:
Điện thoại liên hệ:
Có hành vi sử dụng…………phần diện tích đất
Ngày…/…/….., tôi và ông (bà)………………đã có buổi làm việc để giải quyết vấn đề này, tuy nhiên, buổi làm việc không dẫn đến kết quả như mong muốn.
Do vậy, tôi làm đơn này đề nghị Qúy cơ quan xem xét và tiến hành giải quyết yêu cầu của tôi, tiến hành mở phiên hòa giải về tranh chấp về…………………cho tôi theo quy định của pháp luật.
Trong sự việc này, tôi yêu cầu ông (bà)
1/
2/
Tôi xin cam đoan với Quý cơ quan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm. Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi.
Kèm theo đơn này, tôi xin gửi tới Quý cơ quan những văn bản, tài liệu, chứng cứ sau
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

MẪU ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHI TIẾT NHẤT “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=vfR4lTCSygA

Tags của MẪU ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHI TIẾT NHẤT: #MẪU #ĐƠN #YÊU #CẦU #HÒA #GIẢI #TRANH #CHẤP #ĐẤT #ĐAI #CHI #TIẾT #NHẤT

Bài viết MẪU ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHI TIẾT NHẤT có nội dung như sau: MẪU ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHI TIẾT NHẤT
Tải mẫu đơn tại đây:
MẪU ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHI TIẾT NHẤT
MẪU ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHI TIẾT NHẤT
MẪU ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHI TIẾT NHẤT
MẪU ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHI TIẾT NHẤT
Hướng dẫn các bạn cách viết đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai mới và chính xác nhất hiện nay. Đây là mẫu đơn phổ biến được nhiều người lựa chọn trong quá trình làm đơn yêu cầu hòa giải gửi đến Tòa án nhân dân.
Nội dung mẫu đơn như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
………, ngày… tháng… năm…..
ĐƠN YÊU CẦU
HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
(V/v: Đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai khu vực…………….)
Kính gửi: UBND xã (phường, thị trấn)
– Căn cứ vào Luật Đất đai năm 2013;
– Căn cứ vào tình hình thực tế của các bên.
Tên tôi là: Sinh năm:
Số CMND/CCCD:……………Ngày cấp:…………….Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Chỗ ở hiện nay:
Điện thoại liên hệ:
Xin trình bày sự việc như sau:
Tôi là chủ sở hữu quyền sử dụng mảnh đất số……………theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số………….do Sở Tài nguyên và Môi trường………cấp ngày…/…/…..
Tuy nhiên, vào ngày…/…/….. tôi phát hiện:
Ông/bà: Sinh năm:
Số CMND/CCCD:……………Ngày cấp:…………….Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Chỗ ở hiện nay:
Điện thoại liên hệ:
Có hành vi sử dụng…………phần diện tích đất
Ngày…/…/….., tôi và ông (bà)………………đã có buổi làm việc để giải quyết vấn đề này, tuy nhiên, buổi làm việc không dẫn đến kết quả như mong muốn.
Do vậy, tôi làm đơn này đề nghị Qúy cơ quan xem xét và tiến hành giải quyết yêu cầu của tôi, tiến hành mở phiên hòa giải về tranh chấp về…………………cho tôi theo quy định của pháp luật.
Trong sự việc này, tôi yêu cầu ông (bà)
1/
2/
Tôi xin cam đoan với Quý cơ quan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm. Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi.
Kèm theo đơn này, tôi xin gửi tới Quý cơ quan những văn bản, tài liệu, chứng cứ sau
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Từ khóa của MẪU ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHI TIẾT NHẤT: tải mẫu đơn

Thông tin khác của MẪU ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHI TIẾT NHẤT:
Video này hiện tại có 5938 lượt view, ngày tạo video là 2020-08-11 12:11:27 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=vfR4lTCSygA , thẻ tag: #MẪU #ĐƠN #YÊU #CẦU #HÒA #GIẢI #TRANH #CHẤP #ĐẤT #ĐAI #CHI #TIẾT #NHẤT

Cảm ơn bạn đã xem video: MẪU ĐƠN YÊU CẦU HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CHI TIẾT NHẤT.