Movers 4 Test 2 – Listening Test 2 – Cambridge English

Movers 4 Test 2 – Listening Test 2 – Cambridge English

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video Movers 4 Test 2 – Listening Test 2 – Cambridge English

❤️ Cambridge English: Movers 4 test 2 – Authentic Examination Papers – Listening Test 2
Cấu trúc đề thi Movers Cambridge kéo dài khoảng 60 phút với 3 phần thi, Listening (nghe), Reading & Writing (đọc & viết), Speaking (nói). Trong đó phần Listening chiếm thời lượng khoảng 25 phút, bao gồm 5 part.
🐼 Part 1: Listen and draw lines:
Thí sinh xem một bức tranh và nghe một cuộc hội thoại miêu tả các nhân vật trong tranh đang thực hiện các hoạt động khác nhau, sau đó nối tên nhân vật cho sẳn với người được nhắc đến tương ứng trong tranh. Phần này kiểm tra kỹ năng nghe tên và mô tả người của thí sinh.
🐼 Part 2: Listen and write:
Thí sinh nghe một đoạn hội thoại, sau đó điền một từ hoặc một chữ số vào chỗ trống trong một tờ ghi chú cho trước. Phần này kiểm tra khả năng nghe tên, các con số và đánh vần của thí sinh.
🐼 Part 3: Listen and tick (√) the box:
Thí sinh xem 2 bức tranh, bức thứ nhất có tên người/vật/địa điểm và các ô trống, bức thứ hai có các bức tranh A, B, C, D, E, F, G và H. Thí sinh nghe một đoạn hội thoại sau đó viết chữ cái của bức tranh (A, B, C, D, E, F, G và H) vào ô trống. Phần này kiểm tra khả năng nghe từ, tên và thông tin chi tiết của thí sinh.
🐼 Part 4: Listen and tick (√) the box:
Thí sinh nghe 5 đoạn hội thoại riêng biệt, mỗi đoạn có một câu trắc nghiệm tương ứng với 3 lựa chọn là 3 bức tranh. Thí sinh nghe trả lời câu hỏi bằng cách chọn một bức tranh phù hợp nhất với nội dung hội thoại. Phần này kiểm tra kỹ năng nghe thông tin cụ thể thuộc nhiều dạng khác nhau của thí sinh.
🐼 Part 5: Listen and colour anh write:
Thí sinh nghe một đoạn hội thoại, sau đó tô đúng màu của từng đồ vật theo hướng dẫn trong đoạn hội thoại. Thí sinh cần nắm vững các giới từ chỉ vị trí và màu sắc các đồ vật để tô màu chính xác. Phần này kiểm tra kỹ năng nghe các từ miêu tả, giới từ và các từ chỉ màu sắc.

❤️ Link tải tài liệu Movers:
❤️ Link đăng ký ủng hộ kênh:
❤️ Phân cảnh Movers 4 Test 2
00:00 – Part 1:
05:20 – Part 2:
11:06 – Part 3:
15:22 – Part 4:
22:05 – Part 5:

#Movers #A1Movers #ListeningTest

Movers 4 Test 2 – Listening Test 2 – Cambridge English “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=FX-6eQs3VH8

Tags của Movers 4 Test 2 – Listening Test 2 – Cambridge English: #Movers #Test #Listening #Test #Cambridge #English

Bài viết Movers 4 Test 2 – Listening Test 2 – Cambridge English có nội dung như sau: ❤️ Cambridge English: Movers 4 test 2 – Authentic Examination Papers – Listening Test 2
Cấu trúc đề thi Movers Cambridge kéo dài khoảng 60 phút với 3 phần thi, Listening (nghe), Reading & Writing (đọc & viết), Speaking (nói). Trong đó phần Listening chiếm thời lượng khoảng 25 phút, bao gồm 5 part.
🐼 Part 1: Listen and draw lines:
Thí sinh xem một bức tranh và nghe một cuộc hội thoại miêu tả các nhân vật trong tranh đang thực hiện các hoạt động khác nhau, sau đó nối tên nhân vật cho sẳn với người được nhắc đến tương ứng trong tranh. Phần này kiểm tra kỹ năng nghe tên và mô tả người của thí sinh.
🐼 Part 2: Listen and write:
Thí sinh nghe một đoạn hội thoại, sau đó điền một từ hoặc một chữ số vào chỗ trống trong một tờ ghi chú cho trước. Phần này kiểm tra khả năng nghe tên, các con số và đánh vần của thí sinh.
🐼 Part 3: Listen and tick (√) the box:
Thí sinh xem 2 bức tranh, bức thứ nhất có tên người/vật/địa điểm và các ô trống, bức thứ hai có các bức tranh A, B, C, D, E, F, G và H. Thí sinh nghe một đoạn hội thoại sau đó viết chữ cái của bức tranh (A, B, C, D, E, F, G và H) vào ô trống. Phần này kiểm tra khả năng nghe từ, tên và thông tin chi tiết của thí sinh.
🐼 Part 4: Listen and tick (√) the box:
Thí sinh nghe 5 đoạn hội thoại riêng biệt, mỗi đoạn có một câu trắc nghiệm tương ứng với 3 lựa chọn là 3 bức tranh. Thí sinh nghe trả lời câu hỏi bằng cách chọn một bức tranh phù hợp nhất với nội dung hội thoại. Phần này kiểm tra kỹ năng nghe thông tin cụ thể thuộc nhiều dạng khác nhau của thí sinh.
🐼 Part 5: Listen and colour anh write:
Thí sinh nghe một đoạn hội thoại, sau đó tô đúng màu của từng đồ vật theo hướng dẫn trong đoạn hội thoại. Thí sinh cần nắm vững các giới từ chỉ vị trí và màu sắc các đồ vật để tô màu chính xác. Phần này kiểm tra kỹ năng nghe các từ miêu tả, giới từ và các từ chỉ màu sắc.

❤️ Link tải tài liệu Movers:
❤️ Link đăng ký ủng hộ kênh:
❤️ Phân cảnh Movers 4 Test 2
00:00 – Part 1:
05:20 – Part 2:
11:06 – Part 3:
15:22 – Part 4:
22:05 – Part 5:

#Movers #A1Movers #ListeningTest

Từ khóa của Movers 4 Test 2 – Listening Test 2 – Cambridge English: hướng dẫn tải driver

Thông tin khác của Movers 4 Test 2 – Listening Test 2 – Cambridge English:
Video này hiện tại có 53 lượt view, ngày tạo video là 2022-09-07 14:57:36 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=FX-6eQs3VH8 , thẻ tag: #Movers #Test #Listening #Test #Cambridge #English

Cảm ơn bạn đã xem video: Movers 4 Test 2 – Listening Test 2 – Cambridge English.