Ông Tổng nổi gi.ận: CTQH Huệ Vương xem đạo đức cách mạng là 'giẻ rách'.Ông Tổng nuôi đệ tử thất bại?

Ông Tổng nổi gi.ận: CTQH Huệ Vương xem đạo đức cách mạng là 'giẻ rách'.Ông Tổng nuôi đệ tử thất bại?

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video Ông Tổng nổi gi.ận: CTQH Huệ Vương xem đạo đức cách mạng là 'giẻ rách'.Ông Tổng nuôi đệ tử thất bại?

Làm thế nào để Nhân dân Việt Nam làm Cách mạng xóa bỏ giặc nội xâm độc tài CSVN?
I/ Nhận thức:
1/ Toàn thế Nhân dân VN phải nhận thức rằng: đảng, chế độ và chính quyền độc tài CSVN là giặc nội xâm của đất nước và dân tộc VN;
2/ Mọi quyền lực chính trị của đất nước đều nằm trong tay tầng lớp chóp bu độc tài CSVN còn gọi là Ban chấp hành ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, CỜ BẠC ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY gồm gần 200 thành viên, bao gồm Bộ chính trị và Ban ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, CỜ BẠC ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY;
3/ Tầng lớp chóp bu độc tài CSVN tước đoạt tất cả các quyền con người về chính trị của Nhân dân VN, áp bức và bóc lột Nhân dân VN bằng các loại thuế, phí nặng nề;
4/ Làm Cách mạng xóa bỏ giặc nội xâm độc tài CSVN là giải pháp duy nhất để dân chủ hóa VN, đưa VN trở thành thịnh vượng, văn minh;
5/ Đảng, chế độ, chính quyền độc tài CSVN là phi nghĩa. Cách mạng xóa bỏ độc tài CSVN là chính nghĩa. Chế độ độc tài CSVN nhất định sụp đổ, Cách mạng xóa bỏ độc tài CSVN nhất định thắng lợi;
6/ Tham gia Cách mạng xóa bỏ độc tài CSVN là trách nhiệm. nghĩa vụ và quyền lợi của mọi người Việt Nam;
II/ Hành động:
1/ Mọi người Việt Nam thông qua mạng xã hội như Facebook. Youtube,… để kết bạn, liên kết với nhau;
2/ Sau đó sẽ chuyển sang liên lạc, liên kết với nhau bằng các ứng dụng trên Smartphone như: Telegram; Signal, Whatsapp, Viber, Wire,…
3/ Trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng thành lập nhóm nhỏ, kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng biểu tình,….
4/ Mỗi người tự mình thành lập các nhóm nhỏ từ 3 người trở lên, rồi liên lạc, liên kết với các nhóm khác;
5/ Chờ đợi thời cơ và việc phát động cuộc Cách mạng từ các đảng chính trị.

Nếu bạn KHÔNG xem được video này do bị CHẶN ở VN. Bạn hãy sử dụng VPN hoặc bạn vào điện thoại mục: Cài đặt – Chung – Ngôn ngữ và Khu vực; bạn đổi nước Việt Nam sang 1 quốc gia khác. Như vậy bạn sẽ xem được tất cả mọi video bị chặn ở VN.
Trong khi Quí cô bác, anh chị em xem video này, nếu Quí vị hài lòng, xin hãy ủng hộ để phát triển Kênh qua TK paypal: David.nguyen.v888@gmail.com
Xin trân trọng cảm ơn!
#Lsnguyenvandai
Liên hệ viber, telegram, whatsapp, signal: +49-179-413-7618
Email: bfdvn2018@gmail.com
Các bạn nên sử dụng Telegram an toàn tuyệt đối và hiệu quả. Các video bị độc tài CSVN khóa trên Facebook và Youtube sẽ được tôi Đăng tải trên Telegram. Kênh có tên là Luật sư Nguyễn Văn Đài.
Đường link:
Mời quí vị và các bạn tham gia Nhóm Ls Nguyễn Văn Đài và Fans ở trên Facebook:

Ông Tổng nổi gi.ận: CTQH Huệ Vương xem đạo đức cách mạng là 'giẻ rách'.Ông Tổng nuôi đệ tử thất bại? “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=vQ7kKLABJN0

Tags của Ông Tổng nổi gi.ận: CTQH Huệ Vương xem đạo đức cách mạng là 'giẻ rách'.Ông Tổng nuôi đệ tử thất bại?: #Ông #Tổng #nổi #giận #CTQH #Huệ #Vương #xem #đạo #đức #cách #mạng #là #39giẻ #rách39Ông #Tổng #nuôi #đệ #tử #thất #bại

Bài viết Ông Tổng nổi gi.ận: CTQH Huệ Vương xem đạo đức cách mạng là 'giẻ rách'.Ông Tổng nuôi đệ tử thất bại? có nội dung như sau: Làm thế nào để Nhân dân Việt Nam làm Cách mạng xóa bỏ giặc nội xâm độc tài CSVN?
I/ Nhận thức:
1/ Toàn thế Nhân dân VN phải nhận thức rằng: đảng, chế độ và chính quyền độc tài CSVN là giặc nội xâm của đất nước và dân tộc VN;
2/ Mọi quyền lực chính trị của đất nước đều nằm trong tay tầng lớp chóp bu độc tài CSVN còn gọi là Ban chấp hành ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, CỜ BẠC ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY gồm gần 200 thành viên, bao gồm Bộ chính trị và Ban ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, CỜ BẠC ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY;
3/ Tầng lớp chóp bu độc tài CSVN tước đoạt tất cả các quyền con người về chính trị của Nhân dân VN, áp bức và bóc lột Nhân dân VN bằng các loại thuế, phí nặng nề;
4/ Làm Cách mạng xóa bỏ giặc nội xâm độc tài CSVN là giải pháp duy nhất để dân chủ hóa VN, đưa VN trở thành thịnh vượng, văn minh;
5/ Đảng, chế độ, chính quyền độc tài CSVN là phi nghĩa. Cách mạng xóa bỏ độc tài CSVN là chính nghĩa. Chế độ độc tài CSVN nhất định sụp đổ, Cách mạng xóa bỏ độc tài CSVN nhất định thắng lợi;
6/ Tham gia Cách mạng xóa bỏ độc tài CSVN là trách nhiệm. nghĩa vụ và quyền lợi của mọi người Việt Nam;
II/ Hành động:
1/ Mọi người Việt Nam thông qua mạng xã hội như Facebook. Youtube,… để kết bạn, liên kết với nhau;
2/ Sau đó sẽ chuyển sang liên lạc, liên kết với nhau bằng các ứng dụng trên Smartphone như: Telegram; Signal, Whatsapp, Viber, Wire,…
3/ Trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng thành lập nhóm nhỏ, kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng biểu tình,….
4/ Mỗi người tự mình thành lập các nhóm nhỏ từ 3 người trở lên, rồi liên lạc, liên kết với các nhóm khác;
5/ Chờ đợi thời cơ và việc phát động cuộc Cách mạng từ các đảng chính trị.

Nếu bạn KHÔNG xem được video này do bị CHẶN ở VN. Bạn hãy sử dụng VPN hoặc bạn vào điện thoại mục: Cài đặt – Chung – Ngôn ngữ và Khu vực; bạn đổi nước Việt Nam sang 1 quốc gia khác. Như vậy bạn sẽ xem được tất cả mọi video bị chặn ở VN.
Trong khi Quí cô bác, anh chị em xem video này, nếu Quí vị hài lòng, xin hãy ủng hộ để phát triển Kênh qua TK paypal: David.nguyen.v888@gmail.com
Xin trân trọng cảm ơn!
#Lsnguyenvandai
Liên hệ viber, telegram, whatsapp, signal: +49-179-413-7618
Email: bfdvn2018@gmail.com
Các bạn nên sử dụng Telegram an toàn tuyệt đối và hiệu quả. Các video bị độc tài CSVN khóa trên Facebook và Youtube sẽ được tôi Đăng tải trên Telegram. Kênh có tên là Luật sư Nguyễn Văn Đài.
Đường link:
Mời quí vị và các bạn tham gia Nhóm Ls Nguyễn Văn Đài và Fans ở trên Facebook:

Từ khóa của Ông Tổng nổi gi.ận: CTQH Huệ Vương xem đạo đức cách mạng là 'giẻ rách'.Ông Tổng nuôi đệ tử thất bại?: hướng dẫn tải driver

Thông tin khác của Ông Tổng nổi gi.ận: CTQH Huệ Vương xem đạo đức cách mạng là 'giẻ rách'.Ông Tổng nuôi đệ tử thất bại?:
Video này hiện tại có 15229 lượt view, ngày tạo video là 2022-09-08 16:00:12 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=vQ7kKLABJN0 , thẻ tag: #Ông #Tổng #nổi #giận #CTQH #Huệ #Vương #xem #đạo #đức #cách #mạng #là #39giẻ #rách39Ông #Tổng #nuôi #đệ #tử #thất #bại

Cảm ơn bạn đã xem video: Ông Tổng nổi gi.ận: CTQH Huệ Vương xem đạo đức cách mạng là 'giẻ rách'.Ông Tổng nuôi đệ tử thất bại?.