PHÁ SẢN NGÂN HÀNG: CÓ HAY KHÔNG? Nobel Kinh tế 2022 về ngân hàng đổ vỡ & khủng hoảng tài chính

PHÁ SẢN NGÂN HÀNG: CÓ HAY KHÔNG? Nobel Kinh tế 2022 về ngân hàng đổ vỡ & khủng hoảng tài chính

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video PHÁ SẢN NGÂN HÀNG: CÓ HAY KHÔNG? Nobel Kinh tế 2022 về ngân hàng đổ vỡ & khủng hoảng tài chính

Ngày 10/10/2022, giải Nobel kinh tế được trao cho ba nhà kinh tế Bernanke, Diamond và Dybvig vì những đóng góp của họ trong nghiên cứu ngân hàng và khủng hoảng tài chính.

Theo nghiên cứu, để nền kinh tế vận hành, các khoản tiết kiệm phải được chuyển sang đầu tư. Tuy nhiên, có một mâu thuẫn ở đây là những người tiết kiệm muốn huy động tiền ngay trong trường hợp cần chi tiêu cấp bách, trong khi các doanh nghiệp và chủ bất động sản cần được đảm bảo họ sẽ không bị buộc phải trả nợ trước hạn. Hai nhà kinh tế Diamond và Dybvig chỉ ra cách các ngân hàng đưa ra giải pháp tối ưu cho vấn đề này. Bằng cách đóng vai trò trung gian nhận tiền gửi của nhiều người tiết kiệm, các ngân hàng có thể cho phép người gửi tiền tiếp cận tiền của họ khi họ muốn, đồng thời cung cấp các khoản vay dài hạn cho người đi vay. Vai trò này khiến hoạt động của các ngân hàng dễ bị ảnh hưởng của những tin đồn thất thiệt. Nếu một số lượng lớn người gửi tiết kiệm cùng lúc đến ngân hàng để rút tiền khi có tin đồn, ngân hàng sẽ mất khả năng thanh khoản và sụp đổ. Tuy nhiên, những nguy cơ này có thể được ngăn chặn với việc ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, CỜ BẠC ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY cung cấp bảo hiểm tiền gửi và hoạt động như một thể chế cho vay cuối cùng đối với các ngân hàng.
Trong khi đó, ông Ben Bernanke đã phân tích về cuộc Đại suy thoái thập niên 30 của thế kỷ trước, được đánh giá là cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại. Theo ông, hoạt động của các ngân hàng là yếu tố quyết định khiến cuộc khủng hoảng trở nên sâu sắc và kéo dài. Khi các ngân hàng sụp đổ, các thông tin có giá trị về người đi vay bị mất và không thể nhanh chóng phục hồi. Do đó, khả năng của xã hội để chuyển tiền tiết kiệm thành những khoản đầu tư hiệu quả bị giảm sút nghiêm trọng.
Để tìm hiểu chi tiết về những vấn đề này, hãy cũng lắng nghe các chuyên gia của chúng tôi phân tích ngay sau đây.
#nganhang #bankrun #nobel

#TaiChinhKinhDoanh
Tiktok:
Spotify:
Liên hệ AFA Capital:
—-
#TOPI – Đầu tư thông minh- Tài chính thịnh vượng
📲 Download ứng dụng và trải nghiệm tại:
🌐 Website Topi:

📝 Đọc hiểu & Phân tích báo cáo tài chính:
– Chương trình cung cấp cho người học một nền tảng kiến thức căn bản và toàn diện về khả năng đọc từng thông tin trên báo cáo tài chính, đồng thời giải thích tại sao lại trình bày thông tin đó trên BCTC. Chương trình cũng sẽ cung cấp kiến thức và công cụ phân tích các chỉ số tài chính theo chuẩn quốc tế trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam.

📈 CGBA: Phân tích Tài chính và Kinh doanh toàn cầu:
– CGBA: Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (Certified Global Business Analyst) là chương trình theo chuẩn phân tích của các quỹ đầu tư lớn trên thế giới, với sự kết hợp đặc biệt giữa phân tích tài chính và phân tích kinh doanh chiến lược nhằm giúp cho học viên được trang bị phương pháp phân tích toàn diện khi đánh giá một doanh nghiệp và một ngành kinh doanh. #phantichtaichinh

💰 #WealthIntelligence – Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư:
– Wealth Intelligence phục vụ cho các cá nhân có mong muốn xây dựng cho bản thân mục tiêu đạt tự do tài chính phù hợp và phương pháp để đạt được mục tiêu sớm nhất, và những ai muốn bắt đầu con đường trở thành cố vấn tài chính công chứng chuyên nghiệp.

PHÁ SẢN NGÂN HÀNG: CÓ HAY KHÔNG? Nobel Kinh tế 2022 về ngân hàng đổ vỡ & khủng hoảng tài chính “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=D7xexFxlNr8

Tags của PHÁ SẢN NGÂN HÀNG: CÓ HAY KHÔNG? Nobel Kinh tế 2022 về ngân hàng đổ vỡ & khủng hoảng tài chính: #PHÁ #SẢN #NGÂN #HÀNG #CÓ #HAY #KHÔNG #Nobel #Kinh #tế #về #ngân #hàng #đổ #vỡ #amp #khủng #hoảng #tài #chính

Bài viết PHÁ SẢN NGÂN HÀNG: CÓ HAY KHÔNG? Nobel Kinh tế 2022 về ngân hàng đổ vỡ & khủng hoảng tài chính có nội dung như sau: Ngày 10/10/2022, giải Nobel kinh tế được trao cho ba nhà kinh tế Bernanke, Diamond và Dybvig vì những đóng góp của họ trong nghiên cứu ngân hàng và khủng hoảng tài chính.

Theo nghiên cứu, để nền kinh tế vận hành, các khoản tiết kiệm phải được chuyển sang đầu tư. Tuy nhiên, có một mâu thuẫn ở đây là những người tiết kiệm muốn huy động tiền ngay trong trường hợp cần chi tiêu cấp bách, trong khi các doanh nghiệp và chủ bất động sản cần được đảm bảo họ sẽ không bị buộc phải trả nợ trước hạn. Hai nhà kinh tế Diamond và Dybvig chỉ ra cách các ngân hàng đưa ra giải pháp tối ưu cho vấn đề này. Bằng cách đóng vai trò trung gian nhận tiền gửi của nhiều người tiết kiệm, các ngân hàng có thể cho phép người gửi tiền tiếp cận tiền của họ khi họ muốn, đồng thời cung cấp các khoản vay dài hạn cho người đi vay. Vai trò này khiến hoạt động của các ngân hàng dễ bị ảnh hưởng của những tin đồn thất thiệt. Nếu một số lượng lớn người gửi tiết kiệm cùng lúc đến ngân hàng để rút tiền khi có tin đồn, ngân hàng sẽ mất khả năng thanh khoản và sụp đổ. Tuy nhiên, những nguy cơ này có thể được ngăn chặn với việc ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, CỜ BẠC ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY cung cấp bảo hiểm tiền gửi và hoạt động như một thể chế cho vay cuối cùng đối với các ngân hàng.
Trong khi đó, ông Ben Bernanke đã phân tích về cuộc Đại suy thoái thập niên 30 của thế kỷ trước, được đánh giá là cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại. Theo ông, hoạt động của các ngân hàng là yếu tố quyết định khiến cuộc khủng hoảng trở nên sâu sắc và kéo dài. Khi các ngân hàng sụp đổ, các thông tin có giá trị về người đi vay bị mất và không thể nhanh chóng phục hồi. Do đó, khả năng của xã hội để chuyển tiền tiết kiệm thành những khoản đầu tư hiệu quả bị giảm sút nghiêm trọng.
Để tìm hiểu chi tiết về những vấn đề này, hãy cũng lắng nghe các chuyên gia của chúng tôi phân tích ngay sau đây.
#nganhang #bankrun #nobel

#TaiChinhKinhDoanh
Tiktok:
Spotify:
Liên hệ AFA Capital:
—-
#TOPI – Đầu tư thông minh- Tài chính thịnh vượng
📲 Download ứng dụng và trải nghiệm tại:
🌐 Website Topi:

📝 Đọc hiểu & Phân tích báo cáo tài chính:
– Chương trình cung cấp cho người học một nền tảng kiến thức căn bản và toàn diện về khả năng đọc từng thông tin trên báo cáo tài chính, đồng thời giải thích tại sao lại trình bày thông tin đó trên BCTC. Chương trình cũng sẽ cung cấp kiến thức và công cụ phân tích các chỉ số tài chính theo chuẩn quốc tế trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam.

📈 CGBA: Phân tích Tài chính và Kinh doanh toàn cầu:
– CGBA: Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (Certified Global Business Analyst) là chương trình theo chuẩn phân tích của các quỹ đầu tư lớn trên thế giới, với sự kết hợp đặc biệt giữa phân tích tài chính và phân tích kinh doanh chiến lược nhằm giúp cho học viên được trang bị phương pháp phân tích toàn diện khi đánh giá một doanh nghiệp và một ngành kinh doanh. #phantichtaichinh

💰 #WealthIntelligence – Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư:
– Wealth Intelligence phục vụ cho các cá nhân có mong muốn xây dựng cho bản thân mục tiêu đạt tự do tài chính phù hợp và phương pháp để đạt được mục tiêu sớm nhất, và những ai muốn bắt đầu con đường trở thành cố vấn tài chính công chứng chuyên nghiệp.

Từ khóa của PHÁ SẢN NGÂN HÀNG: CÓ HAY KHÔNG? Nobel Kinh tế 2022 về ngân hàng đổ vỡ & khủng hoảng tài chính: download tài liệu

Thông tin khác của PHÁ SẢN NGÂN HÀNG: CÓ HAY KHÔNG? Nobel Kinh tế 2022 về ngân hàng đổ vỡ & khủng hoảng tài chính:
Video này hiện tại có 67047 lượt view, ngày tạo video là 2022-10-11 19:30:12 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=D7xexFxlNr8 , thẻ tag: #PHÁ #SẢN #NGÂN #HÀNG #CÓ #HAY #KHÔNG #Nobel #Kinh #tế #về #ngân #hàng #đổ #vỡ #amp #khủng #hoảng #tài #chính

Cảm ơn bạn đã xem video: PHÁ SẢN NGÂN HÀNG: CÓ HAY KHÔNG? Nobel Kinh tế 2022 về ngân hàng đổ vỡ & khủng hoảng tài chính.