SAMP Windows 10 ALT TAB BUG FIX Mới Nhất

SAMP Windows 10 ALT TAB BUG FIX Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

 

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

 

SAMP Windows 10 ALT TAB BUG FIX


Cách khắc phục lỗi màn hình đen khi tạm dừng trong SAMP. Khắc phục: Crayder Chủ đề gốc: Nếu bạn gặp lỗi “EXECUTE”, bạn phải đặt SAMP.EXE hoạt động như một QUẢN TRỊ! .

SAMP Windows 10 ALT TAB BUG FIX “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=QGURHS1iAoU

Tags: #SAMP #Windows #ALT #TAB #BUG #FIX

Từ khóa: fix bug,samp,san,andreas,multi,player,windows,10,black,screen,bug,alt,tab,fix