Snipe-IT Open Source Asset Management Windows Server Installation Guide! Mới Nhất

Snipe-IT Open Source Asset Management Windows Server Installation Guide! Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Snipe-IT Open Source Asset Management Windows Server Installation Guide!


Thật là một nhiệm vụ! Việc cài đặt và cấu hình Snipe-IT Asset Management trên máy chủ Windows của bạn là một công việc khó khăn. Dưới đây là một số hướng dẫn từng bước về cách cài đặt Quản lý nguồn mở Snip-It trên máy chủ Windows của bạn. Các chương 0:00 Giới thiệu 0:12 Phiên bản Windows Server 0:40 Cài đặt Dịch vụ Máy chủ Web 1:27 Cài đặt lại URL 1:50 Cài đặt Meriadibin 2:37 PHP 2:56 Cài đặt Trình quản lý PHP 3:26 Cài đặt Windows Cache Tiện ích mở rộng 4:21 Trình quản lý 4 : 45 Tải xuống và cài đặt Windows Git 5:20 Tạo trang web 5:38 Tải xuống tệp cài đặt Snipe IT 6:04 Định cấu hình tệp ENV cho Snipe IT 6:40 Tạo cơ sở dữ liệu CNTT Snipe 7:06 Định cấu hình tệp ENV cho Snipe IT Tiếp theo 8: 05 Manager 8:28 Chạy PHP Key 8:41 Thêm Snipe IT Website vào IIS Admin 9:37 Thay đổi quyền thư mục 10:15 Cài đặt Snipe IT Hoàn thành 10:53 Tóm tắt #Windows #SnipeIT #BTNHD Mọi người, nếu bạn thích video này, vui lòng đừng Đừng quên “Hỗ trợ bạn bè của bạn bằng cách thích, thích và chia sẻ – nó chắc chắn sẽ hữu ích! Nếu có bất cứ điều gì bạn muốn xem trên kênh, hãy tweet nó! Hẹn gặp lại 🙂 ********************************************* ** ** ********** Âm nhạc tôi sử dụng để chia sẻ hình ảnh và video lưu trữ Tôi sử dụng BTNHD GitHub Repo – Tham gia báo – Theo dõi tôi trên Twitter

Snipe-IT Open Source Asset Management Windows Server Installation Guide! “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=AHNi9eU9icw

Tags: #SnipeIT #Open #Source #Asset #Management #Windows #Server #Installation #Guide

Từ khóa: hướng download win,snipe it asset management,snipe it asset management installation windows,snipe it asset management installation,install snipe it management,how to install snipe it management,how to install snipe it,snipe it,it asset management,asset management,yt:cc=on