Sửa lỗi không xóa được file và folder trong Windows 10

Sửa lỗi không xóa được file và folder trong Windows 10

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video Sửa lỗi không xóa được file và folder trong Windows 10

Sửa lỗi không xóa được file và folder trong Windows 10.
fix delete The system cannot find the file specified
Lệnh và đường dẫn:
Cd c:usersaccount_cua_bandesktop

rd /s \?”c:usersaccount_cua_bandesktopthu_muc_can_xoa”

***Lưu ý: Có một số bạn file bị xóa không phải ở ổ C nên các bạn chuyển sang ổ chứa file trước khi thực hiện lệnh trên. Ví dụ file hoặc thư mục cần xóa nằm ở ổ D:

C:Usersaccount_cua_ban E: enter
E:
E: rd /s \?”E:Thu muc can xoa”
\?Thu muc can xoa, Are you sure Y/N? y

– Chia sẻ thủ thuật và tiện ích hàng ngày.
– Giải trí với các video vui nhộn, game…
– Chia sẻ các hoạt động khác

Sửa lỗi không xóa được file và folder trong Windows 10 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Gvt92cc7bZ8

Tags của Sửa lỗi không xóa được file và folder trong Windows 10: #Sửa #lỗi #không #xóa #được #file #và #folder #trong #Windows

Bài viết Sửa lỗi không xóa được file và folder trong Windows 10 có nội dung như sau: Sửa lỗi không xóa được file và folder trong Windows 10.
fix delete The system cannot find the file specified
Lệnh và đường dẫn:
Cd c:usersaccount_cua_bandesktop

rd /s \?”c:usersaccount_cua_bandesktopthu_muc_can_xoa”

***Lưu ý: Có một số bạn file bị xóa không phải ở ổ C nên các bạn chuyển sang ổ chứa file trước khi thực hiện lệnh trên. Ví dụ file hoặc thư mục cần xóa nằm ở ổ D:

C:Usersaccount_cua_ban E: enter
E:
E: rd /s \?”E:Thu muc can xoa”
\?Thu muc can xoa, Are you sure Y/N? y

– Chia sẻ thủ thuật và tiện ích hàng ngày.
– Giải trí với các video vui nhộn, game…
– Chia sẻ các hoạt động khác

Từ khóa của Sửa lỗi không xóa được file và folder trong Windows 10: sửa lỗi máy tính

Thông tin khác của Sửa lỗi không xóa được file và folder trong Windows 10:
Video này hiện tại có 12667 lượt view, ngày tạo video là 2021-10-15 19:08:58 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=Gvt92cc7bZ8 , thẻ tag: #Sửa #lỗi #không #xóa #được #file #và #folder #trong #Windows

Cảm ơn bạn đã xem video: Sửa lỗi không xóa được file và folder trong Windows 10.