Tải phần mềm Tera Coppy- Phần mềm tăng tốc Coppy file lớn Mới Nhất

Tải phần mềm Tera Coppy- Phần mềm tăng tốc Coppy file lớn Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Tải phần mềm Tera Coppy- Phần mềm tăng tốc Coppy file lớn


Xem danh sách trên: Sao chép nhiều tệp luôn là một công việc phức tạp vì không chỉ mất nhiều thời gian để di chuyển từ nơi này sang nơi khác mà toàn bộ quá trình chọn, kéo và dán rất tẻ nhạt. Trừ khi toàn bộ quá trình hoàn tất, luôn có nguy cơ bị gián đoạn và khởi động lại. Một giao diện đơn giản mở ra với các tệp, mục tiêu, tùy chọn và nhật ký. Trong cùng một cửa sổ, người dùng có thể thấy vị trí hiện tại của tệp và đích mong muốn, đồng thời thanh trạng thái hiển thị quá trình. Quy trình rõ ràng và trực quan, tất cả các khía cạnh của quy trình chỉ có thể được nhìn thấy bằng cách thay đổi các tab. Chương trình hoàn thành tích hợp shell và người dùng không cần sử dụng File Explorer để tìm kiếm tệp. .

Tải phần mềm Tera Coppy- Phần mềm tăng tốc Coppy file lớn “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=McV8aEEhRC0

Tags: #Tải #phần #mềm #Tera #Coppy #Phần #mềm #tăng #tốc #Coppy #file #lớn

Từ khóa: tải phần mềm,fpt da nang,cap quang fpt da nang,truyen hinh fpt da nang