Throttle 2 Bug Fix for Honeycomb Bravo Throttle Quadrant in MSFS. Mới Nhất

Throttle 2 Bug Fix for Honeycomb Bravo Throttle Quadrant in MSFS. Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

 

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

 

Throttle 2 Bug Fix for Honeycomb Bravo Throttle Quadrant in MSFS.


Từ 26/12/2020 MSFS phiên bản 1.12.13.0 Honeycomb Bravo Throttle Default Profile Throttle 2 bị lỗi không hoạt động. Lỗi trong MSFS, Honey Comb Bravo không phải là vấn đề. Video này hướng dẫn cách khắc phục. Bạn không cần phải kiểm tra trục đảo ngược trên các bánh xe như Flight Sim Edition 5. Theo mặc định, trục hoạt động ngay bây giờ. .

Throttle 2 Bug Fix for Honeycomb Bravo Throttle Quadrant in MSFS. “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Q4VIOUqqQK8

Tags: #Throttle #Bug #Fix #Honeycomb #Bravo #Throttle #Quadrant #MSFS

Từ khóa: fix bug,Microsoft Flight Simulator,MFSM,2020,IFR,Honeycomb Bravo,Throttle 2,bug,does not work