[Thủ thuật excel ] Bài 6 – Cách làm tròn số trong excel bằng hàm ROUND Mới Nhất

[Thủ thuật excel ] Bài 6 – Cách làm tròn số trong excel bằng hàm ROUND Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

[Thủ thuật excel ] Bài 6 – Cách làm tròn số trong excel bằng hàm ROUND


► Đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Lại Bài 3 እንዴት Cách Chuyển Điểm thành Dấu gạch ngang, dấu ba trên trang tính Bài 9 እንዴት Cách viết các chữ cái trong bảng chữ cái theo chiều dọc Bài 14 ፡ Cách viết Số 0 trước dãy số Bài 15 ፡ Cách viết để chỉnh sửa hàng và cột trong Excel Bài 16 ፡ Cách sử dụng các hàm SUMIF và SUMIFS Bài 19 ፡ Cách tạo danh sách thả xuống trong Excel Bài 20 እንዴት Cách giải nén và khôi phục tệp home Chèn – Xóa các hàng và cột trong Excel Bài 22 ፡ Cách hiển thị thanh công cụ Bài 23 ፡ Cách tạo các phím tắt không mong muốn trong Excel Bài 27 ፡ Viết văn bản giữa các ô Bài 28 ፡ Tên bảng màu Bài 29 ፡ Sử dụng Illustrator Bài 30 ቀይ Chuyển chữ hoa thành chữ thường thành chữ không viết. 31 ፡ Thiết lập và xóa mật khẩu trong Excel Bài 32 ፡ Sửa ảnh trong Excel Bài 33 ፡ Tìm và thay thế Bài 34 ፡ Quay số nhanh Bài 35 ፡ Tìm và thay thế các chữ cái có màu sắc và hình dạng khác nhau Bài 36 ፡ Cách chọn nơi in Bài 37 Bài 38 እንዴት Cách tách tên và mục khỏi dây Bài 39 ፡ Định dạng dữ liệu trùng lặp Bài 40 ፡ Định dạng hình thức cơ sở dữ liệu Bài 41 ፡ Xóa liên kết khỏi ô Bài 42 ከል Thêm và xóa chú thích Tạo cùng chiều rộng Bài 45 ፡ Thêm hình ảnh mờ vào tệp Excel .

[Thủ thuật excel ] Bài 6 – Cách làm tròn số trong excel bằng hàm ROUND “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=gA85eiKe0r4

Tags: #Thủ #thuật #excel #Bài #Cách #làm #tròn #số #trong #excel #bằng #hàm

Từ khóa: mẹo excel,làm tròn số,excel,cùng học excel,thủ thuật excel,khóa học excel,học excel online,học excel miễn phí