Ultimate Windows 10 Gaming Performance Optimization Guide + GIVEAWAY [SPON] Mới Nhất

Ultimate Windows 10 Gaming Performance Optimization Guide + GIVEAWAY [SPON] Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Ultimate Windows 10 Gaming Performance Optimization Guide + GIVEAWAY [SPON]


Bạn có muốn loại bỏ mọi lần giảm hiệu suất cuối cùng khỏi Windows 10 không? Vâng, video này là dành cho bạn. Cuối cùng, bạn nên cải thiện FPS trong bất kỳ trò chơi hoặc hoạt động năng suất nào mà bạn thực hiện. Những tối ưu hóa này không chỉ có thể giúp tăng thêm một vài FPS, các trò chơi có độ trễ thấp và độ ổn định cao mà còn ở nhiều nơi. Tăng tốc máy tính Windows 10 mới của bạn vào năm 2021!

[SPON] Đăng ký và phản hồi loạt bài này để đăng ký nhận quà laptop. Được hỗ trợ bởi Lenovo Legion Defensive —- Video liên quan —- Windows 10 Nâng cấp Windows 10 Bản cập nhật Nevia Phát hành Windows 11 Nâng cấp Windows 11 Nvidia Nâng cấp Nvidia NIS (Nên? FPS! Trình điều khiển Flex Hướng dẫn tối ưu hóa Nvidia cho Windows 11 ፡ (mọi thứ áp dụng cho Windows 10) Chế độ nguồn cuối cùng sharp powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61 QuickCPU: BleachBit: TimerResolution đã được liên kết dưới dạng liên kết – 2021 Tùy chọn, CCleaner Đóng —- Video liên quan —- Bộ cân bằng APO (Hệ thống- Bộ cân bằng rộng): ——- Dấu thời gian: 00:00 – Mô tả + Quà tặng máy tính xách tay 00:45 – Cập nhật Windows 01:35 – Tải xuống trình điều khiển GPU mới nhất (Nvidia / AMD) 03:03 – Ép xung 03:53 – Nvidia Control Panel Optimization (Callout) 04:03 – Windows 10: Ultimate Power Performance Plan 05:02 – Windows Game Mode 05:23 – Tùy chọn Tăng tốc và Hiệu suất phần cứng 06:20 – Gỡ cài đặt phần mềm cũ / không sử dụng 07:15 – Disk Cleaner 08:42 – Giảm thiểu các chương trình nền 09:04 – Nâng cấp chương trình khởi động 10:12 – Tắt ứng dụng nền Windows 10:35 – Ethernet qua Wi-Fi 10:58 – Nâng cấp Windows Snap 11:34 – Tốc độ và Chất lượng Gốc 1 2:44 – Tăng tốc phần cứng trong các ứng dụng khác 13:14 – Giảm lớp phủ 13:27 – Tùy chọn hiệu suất đầu ra của Windows 14:03 – Tối ưu hóa tệp trang Windows 15:03 – Cố định nền Windows 15:21 – Tắt thiết bị không sử dụng và tùy chọn âm thanh 17: 03 – Chương trình hữu ích: BleachBit (hoặc CCleaner) 20:59 – Hủy và nâng cấp 21:42 – Xác minh Windows bằng SFC và DISM 22:27: 43 – Đóng chương trình có điều kiện QuickCPU 26 ፡ 49 49 49 49 49 ተጨማሪ ተጨማሪ ሁኔታ ሁኔታ ሁኔታ ፡ 27 27 27 27 27 27 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 እንደ Windows ————— – 💸 Chúng tôi đã thấy điều này hữu ích chưa? Giúp tôi làm nhiều hơn nữa! Ủng hộ tôi bằng cách tham gia — – ል ል ል ል ል ል ል በኮ በኮ ——– ቪዲዮ ቪዲዮ Dis Dis Dis Dis Dis Dis Dis Dis Dis Dis Dis ይፈልጋሉ ይፈልጋሉ ይፈልጋሉ ይፈልጋሉ ይፈልጋሉ ይፈልጋሉ ይፈልጋሉ ይፈልጋሉ ይፈልጋሉ ይፈልጋሉ ይፈልጋሉ ይፈልጋሉ ይፈልጋሉ ይፈልጋሉ ይፈልጋሉ ይፈልጋሉ Xong? Câu hỏi kinh doanh? Nhận email thương mại Tro TroubleChute (at) tcno.co Mọi thứ trong video này là quan điểm và kinh nghiệm cá nhân của tôi, không nên coi đó là lời khuyên chuyên nghiệp. Luôn tự nghiên cứu và đảm bảo rằng những gì bạn đang làm là an toàn. .

Ultimate Windows 10 Gaming Performance Optimization Guide + GIVEAWAY [SPON] “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=PYKFQu3Vr4A

Tags: #Ultimate #Windows #Gaming #Performance #Optimization #Guide #GIVEAWAY #SPON

Từ khóa: hướng download win,windows 10,windows 10 optimization,how to speed up windows 10,make windows 10 faster,optimize windows 10,windows 10 gaming optimization,how to optimize windows 10 for gaming,speed up windows 10,optimize windows 10 for gaming,how to make windows 10 faster,how to increase speed of windows 10,how to optimize windows 10,how to speed up windows 10 pc,windows 10 lag fix,increase speed of windows 10,windows 10 gaming,how to optimize windows 10 for gaming 2021