Update Your HP Computer BIOS from Windows | HP Computers | @HPSupport Mới Nhất

Update Your HP Computer BIOS from Windows | HP Computers | @HPSupport Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Update Your HP Computer BIOS from Windows | HP Computers | @HPSupport


Số chương: 00:00 Giới thiệu 00:08 Giữ dây nguồn kết nối 00:15 BitLocker 00:32 Tắt tính năng Bảo vệ thời gian thực 00:50 Tải xuống và cài đặt BIOS mới nhất 01:37 Khởi động lại tiện ích Cập nhật BIOS 01:45 Khởi động lại máy tính như thế nào để xem video này Hiển thị một vài bước đơn giản để cập nhật BIOS máy tính HP của bạn trong Windows. Đầu tiên, nếu BitLocker được bật, chúng tôi sẽ tắt nó và dừng bảo vệ thời gian thực trong Windows Defender trước khi tải xuống và cài đặt các bản cập nhật BIOS mới nhất. Sau đó, chúng tôi sẽ kích hoạt các cập nhật bài đăng sau này. Chuyển đến các video hữu ích khác Có sẵn các tùy chọn hỗ trợ khác cho thiết bị HP của bạn tại Hướng dẫn từng bước Liên hệ với Đại lý ảo của chúng tôi Tiếp tục thảo luận ፡ ድጋፍ ድጋፍ ድጋፍ ድጋፍ ድጋፍ ድጋፍ ድጋፍ ድጋፍ ድጋፍ ድጋፍ ድጋፍ L L L L L L L L L L L L L L L L L Giới thiệu về HP HP của HP Inc. Nó tạo ra công nghệ làm cho nó tốt hơn cho tất cả mọi người ở mọi nơi, cho mọi người, cho mọi tổ chức và cho các cộng đồng trên toàn thế giới. Với danh mục các nhà xuất bản, PC, thiết bị di động, giải pháp và dịch vụ, chúng tôi tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời. Video này được thực hiện bởi HP. Cập nhật BIOS máy tính HP của bạn từ Windows | Máy tính HP | @HPSupport.

Update Your HP Computer BIOS from Windows | HP Computers | @HPSupport “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=4Mn8f0oS6iM

Tags: #Update #Computer #BIOS #Windows #Computers #HPSupport

Từ khóa: hướng dẫn tải win,HP,Hewlett Packard,Compaq,tutorial,how to,electronics,computer,PC,diy,support,help,learn,desktop,notebook,laptop,Update HP Computer BIOS from Windows,HP consumer notebook PC,yt:cc=on