(UpdateIP) NRO GOD MOD (ANDROID,JAVA,PC,VPS) | ALL CHỨC NĂNG | ĐẬP ĐỒ | LẠI LÊN V2

(UpdateIP) NRO GOD MOD (ANDROID,JAVA,PC,VPS) | ALL CHỨC NĂNG | ĐẬP ĐỒ | LẠI LÊN V2

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video (UpdateIP) NRO GOD MOD (ANDROID,JAVA,PC,VPS) | ALL CHỨC NĂNG | ĐẬP ĐỒ | LẠI LÊN V2

(UpdateIP) NRO GOD (ANDROID,JAVA,PC,VPS) | ALL CHỨC NĂNG | LẠI LÊN V2

Đăng ký ngay trong game (Bảo sao đầy dữ liệu)

Link Mod:
ANDROID by Hùng Hero

APK by MoiShareMod:

JAVA
Update mới:

(HOT) .jar:
J2me:
J2me-x3: C̶h̶ư̶a̶ ̶l̶à̶m̶ ̶x̶o̶n̶g̶ (Giới hạn 1 máy)
J2me-x5: Giới hạn 3 ip thôi mấy cha =))
MicroEmulator:
Bản đập đồ ở Đảo Kame by Hùng Hero
(MoishareMod-UpdateIP)

PC
by Vũ Đăng:
Pass: dangprovl
Ip sever GOD:
Ver: 220
Tỉ lệ màn hình chuẩn nro: 1024×600

(*) Lệnh chat bản ANDROID:
► mv: Mở menu cài đặt.
► nhanvang: Bật/Tắt auto nhận vàng khi hết trong lúc đập đồ.
► vdh: Bật/Tắt vượt địa hình map.
► tdlt: Bật/Tắt tự động luyện tập (Để skill đấm ở ô skill thứ nhất).
► cflag: Bật/Tắt auto treo cờ chống PK.
► buff: Bật/Tắt buff đậu theo chỉ số HP, KI or TL đệ tử.
► out: Bật/Tắt auto thoát game khi đệ đạt đủ sức mạnh.
► ahs: Bật/Tắt auto hồi sinh.
► sanboss: Bật/Tắt dò khu có boss.
► buy: Bật/Tắt auto mua item theo ID.
► bando: Bật/Tắt auto bán đồ.
► vutdo: Bật/Tắt auto vứt đồ.
► ant: Bật/Tắt auto mở nội tại.
► ks: Bật/Tắt auto KS boss (Trỏ skill nào thì dùng skill đấy).
► cskb: Bật/Tắt auto mở capsule kì bí.

Chức Năng bản JAVA:
► atv: Bật/Tắt auto bán thỏi vàng khi hết trong lúc đập đồ.
► ant: Bât/Tắt auto mở nội tại.
► cnn: Bật/Tắt chỉ nhặt ngọc.
► anhat: Bật/Tắt auto nhặt.
► buff: Bật/Tắt buff đậu theo chỉ số sư phụ.
► abf: Bật/Tắt buff đậu theo chỉ số đệ tử.
► sb: Bật/Tắt auto dò khu có BOSS.
► nb: Bật/Tắt auto chuyển khu tránh BOSS.
► ks: Bật/Tắt auto KS khi hp BOSS nhỏ hơn hoặc bằng thông số đã cài đặt.
► bando: Bật/Tắt auto bán đồ.
► vutdo: Bật/Tắt auto vứt đồ.
► anvp: Bật/Tắt ẩn vật phẩm theo ID.
► buy: Bật/Tắt auto mua item theo ID (Phải vào shop 1 lần rồi mới BẬT auto).
► ahs: Bật/Tắt auto hồi sinh bằng ngọc.
► ak: Bật/Tắt tự đánh.
► sz: Bật/Tắt auto vào lại khu khi mất kết nối.
► cskb: Bật/Tắt auto mở capsule kì bí (Tự TẮT auto khi hết capsule).
Note: Full tính năng bản 202 by Hùng Hero

(*) Lệnh chat cho bản ĐẬP ĐỒ:
► spX: Tùy chỉnh tốc độ game X (X trong khoảng từ 0 đến 100).
► nhanvang: Bật/Tắt auto nhận vàng khi hết trong lúc đập đồ (Chỉ hoạt động khi đứng tại map đảo kamê).

0:00 Hướng dẫn cài đặt cho J2me Ẩn
2:12 Hướng dẫn cài đặt cho J2me ở ngoài
3:04 Hướng dẫn càu đặt cho MicroEmulator
4:30 Test bản JAVA
————————————————
Like và Đăng ký giúp kênh đi lên nhé!
Page:

(UpdateIP) NRO GOD MOD (ANDROID,JAVA,PC,VPS) | ALL CHỨC NĂNG | ĐẬP ĐỒ | LẠI LÊN V2 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=CCV-pFb2G0k

Tags của (UpdateIP) NRO GOD MOD (ANDROID,JAVA,PC,VPS) | ALL CHỨC NĂNG | ĐẬP ĐỒ | LẠI LÊN V2: #UpdateIP #NRO #GOD #MOD #ANDROIDJAVAPCVPS #CHỨC #NĂNG #ĐẬP #ĐỒ #LẠI #LÊN

Bài viết (UpdateIP) NRO GOD MOD (ANDROID,JAVA,PC,VPS) | ALL CHỨC NĂNG | ĐẬP ĐỒ | LẠI LÊN V2 có nội dung như sau: (UpdateIP) NRO GOD (ANDROID,JAVA,PC,VPS) | ALL CHỨC NĂNG | LẠI LÊN V2

Đăng ký ngay trong game (Bảo sao đầy dữ liệu)

Link Mod:
ANDROID by Hùng Hero

APK by MoiShareMod:

JAVA
Update mới:

(HOT) .jar:
J2me:
J2me-x3: C̶h̶ư̶a̶ ̶l̶à̶m̶ ̶x̶o̶n̶g̶ (Giới hạn 1 máy)
J2me-x5: Giới hạn 3 ip thôi mấy cha =))
MicroEmulator:
Bản đập đồ ở Đảo Kame by Hùng Hero
(MoishareMod-UpdateIP)

PC
by Vũ Đăng:
Pass: dangprovl
Ip sever GOD:
Ver: 220
Tỉ lệ màn hình chuẩn nro: 1024×600

(*) Lệnh chat bản ANDROID:
► mv: Mở menu cài đặt.
► nhanvang: Bật/Tắt auto nhận vàng khi hết trong lúc đập đồ.
► vdh: Bật/Tắt vượt địa hình map.
► tdlt: Bật/Tắt tự động luyện tập (Để skill đấm ở ô skill thứ nhất).
► cflag: Bật/Tắt auto treo cờ chống PK.
► buff: Bật/Tắt buff đậu theo chỉ số HP, KI or TL đệ tử.
► out: Bật/Tắt auto thoát game khi đệ đạt đủ sức mạnh.
► ahs: Bật/Tắt auto hồi sinh.
► sanboss: Bật/Tắt dò khu có boss.
► buy: Bật/Tắt auto mua item theo ID.
► bando: Bật/Tắt auto bán đồ.
► vutdo: Bật/Tắt auto vứt đồ.
► ant: Bật/Tắt auto mở nội tại.
► ks: Bật/Tắt auto KS boss (Trỏ skill nào thì dùng skill đấy).
► cskb: Bật/Tắt auto mở capsule kì bí.

Chức Năng bản JAVA:
► atv: Bật/Tắt auto bán thỏi vàng khi hết trong lúc đập đồ.
► ant: Bât/Tắt auto mở nội tại.
► cnn: Bật/Tắt chỉ nhặt ngọc.
► anhat: Bật/Tắt auto nhặt.
► buff: Bật/Tắt buff đậu theo chỉ số sư phụ.
► abf: Bật/Tắt buff đậu theo chỉ số đệ tử.
► sb: Bật/Tắt auto dò khu có BOSS.
► nb: Bật/Tắt auto chuyển khu tránh BOSS.
► ks: Bật/Tắt auto KS khi hp BOSS nhỏ hơn hoặc bằng thông số đã cài đặt.
► bando: Bật/Tắt auto bán đồ.
► vutdo: Bật/Tắt auto vứt đồ.
► anvp: Bật/Tắt ẩn vật phẩm theo ID.
► buy: Bật/Tắt auto mua item theo ID (Phải vào shop 1 lần rồi mới BẬT auto).
► ahs: Bật/Tắt auto hồi sinh bằng ngọc.
► ak: Bật/Tắt tự đánh.
► sz: Bật/Tắt auto vào lại khu khi mất kết nối.
► cskb: Bật/Tắt auto mở capsule kì bí (Tự TẮT auto khi hết capsule).
Note: Full tính năng bản 202 by Hùng Hero

(*) Lệnh chat cho bản ĐẬP ĐỒ:
► spX: Tùy chỉnh tốc độ game X (X trong khoảng từ 0 đến 100).
► nhanvang: Bật/Tắt auto nhận vàng khi hết trong lúc đập đồ (Chỉ hoạt động khi đứng tại map đảo kamê).

0:00 Hướng dẫn cài đặt cho J2me Ẩn
2:12 Hướng dẫn cài đặt cho J2me ở ngoài
3:04 Hướng dẫn càu đặt cho MicroEmulator
4:30 Test bản JAVA
————————————————
Like và Đăng ký giúp kênh đi lên nhé!
Page:

Từ khóa của (UpdateIP) NRO GOD MOD (ANDROID,JAVA,PC,VPS) | ALL CHỨC NĂNG | ĐẬP ĐỒ | LẠI LÊN V2: hướng dẫn tải game mod cho android

Thông tin khác của (UpdateIP) NRO GOD MOD (ANDROID,JAVA,PC,VPS) | ALL CHỨC NĂNG | ĐẬP ĐỒ | LẠI LÊN V2:
Video này hiện tại có 7877 lượt view, ngày tạo video là 2022-10-19 17:35:36 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=CCV-pFb2G0k , thẻ tag: #UpdateIP #NRO #GOD #MOD #ANDROIDJAVAPCVPS #CHỨC #NĂNG #ĐẬP #ĐỒ #LẠI #LÊN

Cảm ơn bạn đã xem video: (UpdateIP) NRO GOD MOD (ANDROID,JAVA,PC,VPS) | ALL CHỨC NĂNG | ĐẬP ĐỒ | LẠI LÊN V2.