Việt Nam sẽ phạt nặng tù nhân tải ảnh lên Facebook

Việt Nam sẽ phạt nặng tù nhân tải ảnh lên Facebook

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video Việt Nam sẽ phạt nặng tù nhân tải ảnh lên Facebook

Tin tức: (Nếu không vào được ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, CỜ BẠC ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY, xin các bạn hãy vào để vượt tường lửa) Giới hữu trách Việt Nam cam kết sẽ xử phạt nghiêm một tù nhân dùng điện thoại đăng tải ảnh sinh hoạt cá nhân trong trại giam lên trang mạng xã hội Facebook. Báo chí nhà nước đưa tin ông Nguyễn Đức Hùng đang thọ án về tội danh liên quan đến ma túy tuần rồi đã đưa lên Facebook riêng hình ảnh các sinh hoạt tù và ảnh cá nhân cùng các bạn tù đang sử dụng ma túy trong trại giam. (Phỏng vấn Luật sư Nguyễn Quốc Đạt)

Originally published at –

Việt Nam sẽ phạt nặng tù nhân tải ảnh lên Facebook “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=VGP6Ku3Z5Gc

Tags của Việt Nam sẽ phạt nặng tù nhân tải ảnh lên Facebook: #Việt #Nam #sẽ #phạt #nặng #tù #nhân #tải #ảnh #lên #Facebook

Bài viết Việt Nam sẽ phạt nặng tù nhân tải ảnh lên Facebook có nội dung như sau: Tin tức: (Nếu không vào được ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, ĐÂY LÀ CẢNH BÁO. CÁC HÀNH VI XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, CỜ BẠC ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY ĐIỀU BỊ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGHIÊM CẤM VÀ LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM. CHÚNG TÔI LÊN BÀI CẢNH BÁO NÀY VÀ ĐỀ NGHỊ YOUTUBE XÓA NHỮNG VIDEO VI PHẠM PHÁP LUẬT NÀY, xin các bạn hãy vào để vượt tường lửa) Giới hữu trách Việt Nam cam kết sẽ xử phạt nghiêm một tù nhân dùng điện thoại đăng tải ảnh sinh hoạt cá nhân trong trại giam lên trang mạng xã hội Facebook. Báo chí nhà nước đưa tin ông Nguyễn Đức Hùng đang thọ án về tội danh liên quan đến ma túy tuần rồi đã đưa lên Facebook riêng hình ảnh các sinh hoạt tù và ảnh cá nhân cùng các bạn tù đang sử dụng ma túy trong trại giam. (Phỏng vấn Luật sư Nguyễn Quốc Đạt)

Originally published at –

Từ khóa của Việt Nam sẽ phạt nặng tù nhân tải ảnh lên Facebook: tải ảnh

Thông tin khác của Việt Nam sẽ phạt nặng tù nhân tải ảnh lên Facebook:
Video này hiện tại có 14538 lượt view, ngày tạo video là 2014-09-09 08:28:34 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=VGP6Ku3Z5Gc , thẻ tag: #Việt #Nam #sẽ #phạt #nặng #tù #nhân #tải #ảnh #lên #Facebook

Cảm ơn bạn đã xem video: Việt Nam sẽ phạt nặng tù nhân tải ảnh lên Facebook.