[Vietsub] Bài hát ca tụng nỗi cô đơn • Trần Văn Phi ♪ 孤独颂歌 • 陈文非

[Vietsub] Bài hát ca tụng nỗi cô đơn • Trần Văn Phi ♪ 孤独颂歌 • 陈文非

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video [Vietsub] Bài hát ca tụng nỗi cô đơn • Trần Văn Phi ♪ 孤独颂歌 • 陈文非

♪ Pinyin
dà běn zhōng zǎoyǐ xiǎngqǐ
wǔyè de xiāoxī
gāogēnxié pèi shàng bàoyǔ
nánguò yòu měilì
dēngguāng zài pūshuòmílí
wéixiǎn de qìxí
chénshuì zài zhǐzuìjīnmí
xiāoshī de chèdǐ
éi ya éi ya zěnme wàngle wǒ shì qízhōng de yīgè
zài měi yītiān dū bànyǎn shàngtiān ānpái de juésè
éi ya éi ya zěnme wàngle fùchū àiqíng de dàijià
nǐ bié zài wènle xiǎng yào dá’àn jiù qù kàn kàn ba
nàxiē gūdú de rén a
yèwǎn shìfǒu hái huí jiā
nàxiē línghún zǎoyǐ wú chù ānfàng
liúlàng dào tiānyá
nàxiē wúshēng de huídá
yǎnlèi yīdī dī luòxià
shéi néng gěi wǒ ānwèi fǔ píng shāng bēi
jiù dài wǒ zǒu ba
gētīng lǐ hūrán xiǎngqǐ Bossa de wǔbù
méiyǒu rén hái néng jì qǐ bái rì de tòngchǔ
hūn àn de dēngguāng pèi shàng Whiskey de dùshu
dǎ suìle rénmen qīngxǐng shè xià de yìtú
éi ya éi ya zěnme wàngle wǒ shì qízhōng de yīgè
zài měi yītiān dū bànyǎn shàngtiān ānpái de juésè
éi ya éi ya zěnme wàngle fùchū àiqíng de dàijià
nǐ bié zài wènle xiǎng yào dá’àn jiù qù kàn kàn ba
nàxiē gūdú de rén a
yèwǎn shìfǒu hái huí jiā
nàxiē línghún zǎoyǐ wú chù ānfàng
liúlàng dào tiānyá
nàxiē wúshēng de huídá
yǎnlèi yīdī dī luòxià
shéi néng gěi wǒ ānwèi fǔ píng shāng bēi
jiù dài wǒ zǒu ba
nàxiē gūdú de rén a
yèwǎn shìfǒu hái huí jiā
nàxiē línghún zǎoyǐ wú chù ānfàng
liúlàng dào tiānyá
nàxiē wúshēng de huídá
yǎnlèi yīdī dī luò xià
shéi néng gěi wǒ ānwèi fǔ píng shāng bēi
jiù dài wǒ zǒu ba
jiù dài wǒ zǒu ba

♪ Lyrics
大本钟早已响起
午夜的消息
高跟鞋配上暴雨
难过又美丽
灯光在扑朔迷离
危险的气息
沉睡在纸醉金迷
消失的彻底
诶呀诶呀 怎么忘了我是其中的一个
在每一天都扮演上天安排的角色
诶呀诶呀 怎么忘了付出爱情的代价
你别再问了想要答案就去看看吧
那些孤独的人啊
夜晚是否还回家
那些灵魂早已 无处安放
流浪到天涯
那些无声的回答
眼泪一滴滴落下
谁能给我安慰 抚平伤悲
就带我走吧
歌厅里忽然响起Bossa的舞步
没有人还能记起白日的痛楚
昏暗的灯光配上Whiskey的度数
打碎了人们清醒设下的意图
诶呀诶呀 怎么忘了我是其中的一个
在每一天都扮演上天安排的角色
诶呀诶呀 怎么忘了付出爱情的代价
你别再问了想要答案就去看看吧
那些孤独的人啊
夜晚是否还回家
那些灵魂早已 无处安放
流浪到天涯
那些无声的回答
眼泪一滴滴落下
谁能给我安慰 抚平伤悲
就带我走吧
那些孤独的人啊
夜晚是否还回家
那些灵魂早已 无处安放
流浪到天涯
那些无声的回答
眼泪一滴滴落下
谁能给我安慰 抚平伤悲
就带我走吧
就带我走吧
_____________________________
词:黑糖
曲:黑糖
编曲:bird
制作人:黑糖@BlackLabel
吉他:李聪
小号:安格言
和声:夏初安
录音:少天
混音/母带:裴东文
企划:侯雪阳@BlackLabel
监制:侯雪阳@BlackLabel
出品:创际音乐

Lời: Hắc Đường
Nhạc: Hắc Đường
Biên khúc: Bird
Người chế tác: Hắc Đường @BlackLabel
Ghita: Lý Thông
Trumpet: An Cách Ngôn
Hòa thanh: Hạ Sơ An
Lục âm: Thiếu Thiên
Hỗn âm / mẫu đái: Bùi Đông Văn
Hoạch định: Hầu Tuyết Dương @BlackLabel
Giam chế: Hầu Tuyết Dương @BlackLabel
Xuất phẩm: Sang tế âm nhạc

♪ Link ảnh:
_____________________________
#孤独颂歌
#陈文非

© Vui lòng không coppy bản dịch dưới mọi hình thức

[Vietsub] Bài hát ca tụng nỗi cô đơn • Trần Văn Phi ♪ 孤独颂歌 • 陈文非 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=stqo624GV34

Tags của [Vietsub] Bài hát ca tụng nỗi cô đơn • Trần Văn Phi ♪ 孤独颂歌 • 陈文非: #Vietsub #Bài #hát #tụng #nỗi #cô #đơn #Trần #Văn #Phi #孤独颂歌 #陈文非

Bài viết [Vietsub] Bài hát ca tụng nỗi cô đơn • Trần Văn Phi ♪ 孤独颂歌 • 陈文非 có nội dung như sau: ♪ Pinyin
dà běn zhōng zǎoyǐ xiǎngqǐ
wǔyè de xiāoxī
gāogēnxié pèi shàng bàoyǔ
nánguò yòu měilì
dēngguāng zài pūshuòmílí
wéixiǎn de qìxí
chénshuì zài zhǐzuìjīnmí
xiāoshī de chèdǐ
éi ya éi ya zěnme wàngle wǒ shì qízhōng de yīgè
zài měi yītiān dū bànyǎn shàngtiān ānpái de juésè
éi ya éi ya zěnme wàngle fùchū àiqíng de dàijià
nǐ bié zài wènle xiǎng yào dá’àn jiù qù kàn kàn ba
nàxiē gūdú de rén a
yèwǎn shìfǒu hái huí jiā
nàxiē línghún zǎoyǐ wú chù ānfàng
liúlàng dào tiānyá
nàxiē wúshēng de huídá
yǎnlèi yīdī dī luòxià
shéi néng gěi wǒ ānwèi fǔ píng shāng bēi
jiù dài wǒ zǒu ba
gētīng lǐ hūrán xiǎngqǐ Bossa de wǔbù
méiyǒu rén hái néng jì qǐ bái rì de tòngchǔ
hūn àn de dēngguāng pèi shàng Whiskey de dùshu
dǎ suìle rénmen qīngxǐng shè xià de yìtú
éi ya éi ya zěnme wàngle wǒ shì qízhōng de yīgè
zài měi yītiān dū bànyǎn shàngtiān ānpái de juésè
éi ya éi ya zěnme wàngle fùchū àiqíng de dàijià
nǐ bié zài wènle xiǎng yào dá’àn jiù qù kàn kàn ba
nàxiē gūdú de rén a
yèwǎn shìfǒu hái huí jiā
nàxiē línghún zǎoyǐ wú chù ānfàng
liúlàng dào tiānyá
nàxiē wúshēng de huídá
yǎnlèi yīdī dī luòxià
shéi néng gěi wǒ ānwèi fǔ píng shāng bēi
jiù dài wǒ zǒu ba
nàxiē gūdú de rén a
yèwǎn shìfǒu hái huí jiā
nàxiē línghún zǎoyǐ wú chù ānfàng
liúlàng dào tiānyá
nàxiē wúshēng de huídá
yǎnlèi yīdī dī luò xià
shéi néng gěi wǒ ānwèi fǔ píng shāng bēi
jiù dài wǒ zǒu ba
jiù dài wǒ zǒu ba

♪ Lyrics
大本钟早已响起
午夜的消息
高跟鞋配上暴雨
难过又美丽
灯光在扑朔迷离
危险的气息
沉睡在纸醉金迷
消失的彻底
诶呀诶呀 怎么忘了我是其中的一个
在每一天都扮演上天安排的角色
诶呀诶呀 怎么忘了付出爱情的代价
你别再问了想要答案就去看看吧
那些孤独的人啊
夜晚是否还回家
那些灵魂早已 无处安放
流浪到天涯
那些无声的回答
眼泪一滴滴落下
谁能给我安慰 抚平伤悲
就带我走吧
歌厅里忽然响起Bossa的舞步
没有人还能记起白日的痛楚
昏暗的灯光配上Whiskey的度数
打碎了人们清醒设下的意图
诶呀诶呀 怎么忘了我是其中的一个
在每一天都扮演上天安排的角色
诶呀诶呀 怎么忘了付出爱情的代价
你别再问了想要答案就去看看吧
那些孤独的人啊
夜晚是否还回家
那些灵魂早已 无处安放
流浪到天涯
那些无声的回答
眼泪一滴滴落下
谁能给我安慰 抚平伤悲
就带我走吧
那些孤独的人啊
夜晚是否还回家
那些灵魂早已 无处安放
流浪到天涯
那些无声的回答
眼泪一滴滴落下
谁能给我安慰 抚平伤悲
就带我走吧
就带我走吧
_____________________________
词:黑糖
曲:黑糖
编曲:bird
制作人:黑糖@BlackLabel
吉他:李聪
小号:安格言
和声:夏初安
录音:少天
混音/母带:裴东文
企划:侯雪阳@BlackLabel
监制:侯雪阳@BlackLabel
出品:创际音乐

Lời: Hắc Đường
Nhạc: Hắc Đường
Biên khúc: Bird
Người chế tác: Hắc Đường @BlackLabel
Ghita: Lý Thông
Trumpet: An Cách Ngôn
Hòa thanh: Hạ Sơ An
Lục âm: Thiếu Thiên
Hỗn âm / mẫu đái: Bùi Đông Văn
Hoạch định: Hầu Tuyết Dương @BlackLabel
Giam chế: Hầu Tuyết Dương @BlackLabel
Xuất phẩm: Sang tế âm nhạc

♪ Link ảnh:
_____________________________
#孤独颂歌
#陈文非

© Vui lòng không coppy bản dịch dưới mọi hình thức

Từ khóa của [Vietsub] Bài hát ca tụng nỗi cô đơn • Trần Văn Phi ♪ 孤独颂歌 • 陈文非: hướng dẫn tải mẫu đơn

Thông tin khác của [Vietsub] Bài hát ca tụng nỗi cô đơn • Trần Văn Phi ♪ 孤独颂歌 • 陈文非:
Video này hiện tại có 3274894 lượt view, ngày tạo video là 2022-03-15 19:15:57 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=stqo624GV34 , thẻ tag: #Vietsub #Bài #hát #tụng #nỗi #cô #đơn #Trần #Văn #Phi #孤独颂歌 #陈文非

Cảm ơn bạn đã xem video: [Vietsub] Bài hát ca tụng nỗi cô đơn • Trần Văn Phi ♪ 孤独颂歌 • 陈文非.