Windows 10 October 2020 Update, version 20H2: Update Assistant install tutorial Mới Nhất

Windows 10 October 2020 Update, version 20H2: Update Assistant install tutorial Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

 

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

 

Windows 10 October 2020 Update, version 20H2: Update Assistant install tutorial


Nâng cấp lên Bản cập nhật Windows 10 tháng 10 năm 2020, Phiên bản 20H2 bằng công cụ trợ giúp hướng dẫn Windows 10. Cài đặt Công cụ hỗ trợ cập nhật cho bất kỳ phiên bản nào của Windows 10 mà không cần phải sử dụng Bản cập nhật Windows ngày 20 tháng 10. Thông tin chi tiết ➤ Thư mục 00:00 – Giới thiệu 00:27 – Tải xuống Hỗ trợ cập nhật cho phiên bản 20H2 Các bước 00:38 – Sử dụng Hỗ trợ cập nhật để cài đặt phiên bản 20H2 Các bước 02:20 – Xác nhận các bước cài đặt Theo dõi trên Twitter ➤ Đăng ký tại đây ➤ Windows 10 Trợ giúp Tải xuống Công cụ ➤ Hướng dẫn sao lưu toàn bộ Windows 10 ➤ Cập nhật Windows 10 tháng 10 năm 2020 Các tính năng mới ➤.

Windows 10 October 2020 Update, version 20H2: Update Assistant install tutorial “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=kCcDsEUBBvk

Tags: #Windows #October #Update #version #20H2 #Update #Assistant #install #tutorial

Từ khóa: hướng dẫn tải win,windows 10 20h2,update assistant,windows 10,windows 10 tutorial,windows 10 october 2020 update,october 2020 update,update assistant windows 10 20h2,windows 10 assistant,october 2020 update assistant,windows 10 update assistant,windows 10 upgrade