Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories 15 Card Mod Randomizer: Randomizer week Mới Nhất

Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories 15 Card Mod Randomizer: Randomizer week Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

 

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

 

Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories 15 Card Mod Randomizer: Randomizer week


GDQ HOTFIX là một loạt các cuộc thi, cuộc thi, sự kiện có nhịp độ nhanh và hơn thế nữa trên Twitch.TV! Công cụ ngẫu nhiên là một phần quan trọng của việc tăng tốc. Chúng tôi đã dành một tuần từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9 để kỷ niệm Randomer trong cộng đồng. Cuộc đua bắt đầu ở 2 người chạy Pole 11.

Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories 15 Card Mod Randomizer: Randomizer week “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=b9rhYTPH4vI

Tags: #YuGiOh #Forbidden #Memories #Card #Mod #Randomizer #Randomizer #week

Từ khóa: tải game mod,AGDQ,GDQ,SGDQ,Awesome Games Done Quick,Summer Games Done Quick,Games Done Quick,SDA,SRL,Speed Demos Archive,SpeedRunsLive,Twitch,Video Games